Pemilik Sistem Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang
04-2630634/5452
mohdhanif@penang.gov.my

Bantuan Teknikal Rujukan Maklumat
04-2632975
siti.asmah@penang.gov.my